Minggu, 19 Februari 2012

Contoh Berita Basa Jawa: Hari Bahasa Ibu Sedunia

Hari Bahasa Ibu Sedunia Contoh Berita basa jawa terbaru Contoh Berita Basa Jawa: Hari Bahasa Ibu Sedunia

Contoh Berita Basa Jawa: Hari Bahasa Ibu Sedunia – Sedherek sedherek, niki kulu bade ngatur ake bab Contoh berita basa jawa ” dino basa mae sedunyo ” mugi mugi, bab meniko saget kados manfaat.

Dino Basa Mae Sedunyo

Kangge mahargya Hari Bahasa Ibu sadonya, Lembaga Pelestarian Pengembangan Sejarah Dan Budaya Regol Kencana tembayatan kaliyan maternity guru basa Jawa sa Ngayogyakarta, dinten Setu (18/2) enjing ngadani pirembagan bab pasinaon basa Jawa. Kridha ingkang dipun adani ing aula Kantor Pelestarian Pengembangan Sejarah, Dan Budaya Jogjakarta, dipun kepyakaken wiwitipun dening Kepala Dinas Kebudayaan DIY, GBPH Yudaningrat.

Miturut GBPH Yudanngrat, minangka tiyang Jawa, basa Jawa minangka sarana sesambetan gadhah kalenggahan lan piguna kadosdene basa sanesipun. Basa Jawa boten namung minangka sarana sesambetan kemawon, nanging ugi minangka lambang kapribadhen, alusing bebuden lan trapsila. Awit saking punika , nglestantunaken basa Jawa kalebet nglampahaken amanat konstitusi salebeting penjelasan UUD 1945, lan amanat kasebat taksih gadhah wibawa. Kacihna pamarentah samangke taksih kupiya nglestantunaken basa Jawa , kanthi nglebetaken salebeting muatan lokal wiwit SD ngantos SLTA. Awit saking punika kridha kanthi maternity pasarta maternity guru SD ngantos SLTA sa Ngayogyakarta trep sanget kangge kupiya nglestantunaken basa Jawa.

Pirembagan bab basa Jawa ingkang dipun estreni dening maternity guru punika ngrawuhaken sawetawis narasumber antawisipun, Timbul Haryono ingkang ngrembag bab standarisasi materi pembelajaran bahasa Jawa tingkat SD, SLTP, dan SLTA, Yuwono Sri Suwito ngrembag bab maksud dan tujuan pembelajaran bahasa Jawa, sarta Suyamti kanthi makalah problematik pembelajaran bahasa Jawa di Yogyakarta

Baca juga: Saparan Bekakak

Contoh Berita Bahasa Jawa , Contoh Berita Dalam Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Terbaru 2012, Contoh Berita Basa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Terbaru, Contoh Berita Bahasa Jawa Tentang Kesehatan, Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Krama, Contoh Berita Basa Jawa Terbaru, Contoh Berita Bahasa Jawa Terkini, Contoh Berita Bahasa Jawa Terkini, Contoh Teks Berita Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Suroboyo, Contoh Berita Dalam Bahasa Jawa Terbaru, Contoh Teks Berita Dengan Bahasa Jawa, Contoh Berita Yang Menggunakan Bahasa Jawa, Contoh Text Berita Bahasa Jawa, Contoh Pawarta Bahasa Jawa, Contoh Berita Aktual Dalam Bahasa Jawa, Contoh Berita Aktual Dalam Bahasa Jawa, Contoh Berita Bahasa Jawa Terbaru Bulan Maret 2012Sumber : berita-terbaru.topreventbreastcancer.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar